Esf Subsidy BblEsf Subsidy Bbl NEWS 2020

 • ESF Subsidies - subsidie.agency
 • BBL-OPLEIDINGEN Subsidieaanvraag Diploma (Indienen ná ...
 • ESF Subsidies regelingen | ICM Opleidingen & Trainingen
 • ESF Subsidies - subsidie.agency

  ESF-subsidie voor opleidingen Regelmatig is er, in het kader van de European Skills Agenda, een oproep voor opleidingen met betrekking tot digitale competenties en geletterdheid, tot sociale vaardigheden en bedrijfsinnovatie in het kader van levenslang leren.Deze trainingen mogen zowel binnen het bedrijf als door externe partners gegeven worden. BBL studenten kunnen volgens het CBS na het afronden van de opleiding makkelijker werk vinden dan BOL-studenten. Het maakt niet uit of je jong of oud bent. Van de bbl-ers kan 9 van de 10 meteen aan de slag. Twee van de drie bol-studenten kan direct na het behalen van het diploma werk vinden.

  ESF-subsidie voor duurzame arbeidsinzet transport ...

  Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor Nederland is ongeveer 500 miljoen ESF-subsidie gereserveerd voor de periode 2014-2020. Heeft u een bedrijf en denkt u erover om leerlingen in dienst te nemen? Met de subsidie praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om leerwerkplaatsen aan te bieden. De subsidie biedt bedrijven een tegemoetkoming voor het begeleiden van een vmbo-, mbo-bbl-, hbo-leerling of promovendus. A +O Metalektro biedt praktische en concrete diensten. Zoals vergoedingen en subsidies voor opleidingen en begeleiding. Maar ook workshops, trainingen, support op de arbeidsmarkt en stimulerende verbindingen met vakgenoten. Zodat je vandaag en morgen sterk staat met je onderneming.

  Voorwaarden Subsidieregeling praktijkleren | RVO.nl ...

  De subsidie biedt een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding en is maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg in het school-/studiejaar. U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan.Het schooljaar (voor vmbo, VSO, PRO, entree in vmbo en mbo ... Binnenkort start een nieuw aanvraagtijdvak voor de ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid... U hebt Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)-leerlingen in dienst of werknemers die graag een BBL-traject zouden willen volgen? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de opleidingskosten van maximaal €1295, – per werknemer per scholingsjaar! Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is subsidie beschikbaar gesteld voor de recreatiebranche. De subsidie is bedoeld om meer recreatiemedewerkers ...

  Opleidingen in bedrijven | ESF

  Promotoren aan wie reeds subsidies werden toegewezen in kader van oproep 307 of oproep 322 ‘Opleidingen in bedrijven’ binnen het ‘ESF-programma prioriteit 2 2014-2020’ kunnen niet meer kandideren als promotor of partner binnen deze oproep, dit geldt evenzo voor verbonden- en partnerondernemingen (zie ‘definities en begrippen’). Acties? Subsidies en fiscale voordelen Vermindering Afdracht (WVA) De WVA is een tegemoetkoming van de belastingdienst voor de werkgever. Een werkgever komt in aanmerking voor afdrachtsvermindering van de loonheffing als de werknemer een specifiek opleidingstraject volgt. Er zijn verschillende mogelijkheden: 1.1 WVA BBL-subsidie

  Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen ...

  2 Inleiding Het Ministerie van SZW maakt het mogelijk dat werkgevers ESF-subsidie kunnen ontvangen voor de kosten, die zij maken in verband met de scholing en begeleiding van BBL-leerlingen. In deze handleiding is hierop een nadere toelichting gegeven. Een speciale versie van deze handleiding is ook beschikbaar voor bedrijven met BBL-leerlingen die ook Rijopleidingen moeten volgen. De subsidies bedragen tussen de €60.000 tot €100.000 afhankelijk van de oproep. Uw onderneming moet echter wel altijd zelf een eigen bijdrage leveren. Elke onderneming met 50 tot 100 medewerkers in loondienst komt in principe in aanmerking. Het aanvragen van een ESF-subsidie is erg tijdsgebonden, met een stricte deadline. Heeft u BBL-leerlingen in dienst of medewerkers die graag een BBL-traject willen volgen? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de opleidingskosten van maximaal €1.295, – per werknemer per scholingsjaar. Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is subsidie beschikbaar gesteld voor de branche. De subsidie is bedoeld om meer medewerkers (t/m MBO-4 niveau) te scholen. …

  BBL-OPLEIDINGEN Subsidieaanvraag Diploma (Indienen ná ...

  BBL-OPLEIDINGEN Subsidieaanvraag Diploma (Indienen ná behalen van het diploma) Aanvraagformulier voor de werkgever Pagina 1 van 3 ... is, is/wordt afgedragen conform de Cao VOS en dat geen ESF-subsidie (= een Europese subsidie) is aangevraagd of verkregen voor de bbl-opleiding. Senzer organiseert in samenwerking met ROC Ter Aa en de foodbedrijven in de regio een rondleiding op donderdag 5 juli. Er is namelijk binnen de diverse foodbedrijven in deze regio veel vraag naar operators. Dus nu kun je jouw mbo-diploma halen mét een contract als operator!

  Home | Uitvoering van Beleid

  Uitvoering van Beleid SZW voert (Europese) subsidieregelingen en overige complexe opdrachten uit voor opdrachtgevers en aanvragers. Het Europees Sociaal Fonds is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen. Met deze fondsen wil de Europese Commissie de Europa 2020 doelstellingen bereiken. ESF Vlaanderen verstrekt met middelen uit dit fonds én cofinanciering van de Vlaamse overheid, subsidies om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken. Aan projecten die in een oproep worden goedgekeurd wordt een deel van de kosten terugbetaald in de vorm van subsidies. De grootte van de subsidies verschilt naargelang van de oproep. ... (ESF), het Asiel-, Integratie- en Migratiefonds (AMIF) en Europees Globalisatiefonds ...

  Subsidieregeling Praktijkleren | RVO.nl | Rijksdienst

  Hierdoor kunnen werkgevers in de 3 genoemde sectoren extra subsidie ontvangen. Dit bedrag komt bovenop het subsidiebedrag waarop ze aanspraak kunnen maken volgens de huidige Subsidieregeling praktijkleren, als zij een bbl-leerwerkplek aanbieden. ESF, wat is het? Het Europees Sociaal Fonds geeft subsidie voor het opleiden en scholen van medewerkers. De ESF-regeling 2007 - 2013 is speciaal bedoeld voor scholing van laagopgeleide werknemers (maximaal MBO niveau 4) om hen beter uit te rusten voor de (reguliere) arbeidsmarkt. Subsidieregeling ESF 2007-2013. De Subsidieregeling ESF 2007-2013 (ESF) is gericht op de ondersteuning van projecten voor mensen die moeilijk zelfstandig een baan kunnen vinden, alsmede de scholing van werknemers om ze beter toe te rusten voor veranderingen op de arbeidsmarkt.

  Subsidieregeling ESF 2014-2020 - 123subsidie.nl ...

  De regeling is de nationale uitwerking van het Europees Sociaal Fonds (ESF 2014-20). De regeling is het vervolg op de in de periode 2007-2013 uitgevoerde Subsidieregeling ESF 2007-2013. De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is niet van toepassing. Op basis van de regeling is subsidie beschikbaar voor projecten op het gebied van: Hoe krijg ik subsidie op mijn opleiding als zzp'er? Als zzp'er is het belangrijk je continu te ontwikkelen. De kosten hiervan zijn in loondienst vaak voor rekening van je werkgever. Maar wat zijn jouw mogelijkheden als zzp’er? Is het mogelijk om subsidie te krijgen voor een opleiding of cursus? In dit artikel lees je meer.

  ESF subsidie aanvragen - Europees Sociaal Fonds

  ESF DI subsidie aanvragen? De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de kosten van de externe adviseur met een maximum van € 12.500,- en een minimum van € 6.000,-. Het subsidieplafond bedraagt € 15.000.000 per aanvraagtijdvak. ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid van je medewerkers I Tijdig voorbereiden en registreren is verstandig – Maximaal 10.000 Euro subsidie voor inventarisatie en begeleiding van employability van je personeel in 2018 Hoogvliegers in je team hebben vaak specifieke behoeftes en wensen om te kunnen stralen en excelleren. Te vaak moeten ze op hun werk ‘even dimmen‘.

  ESF Duurzame Inzetbaarheid 2014-2020 - Subsidiebureau ...

  ESF budget en hoogte van de subsidie. Het totale subsidiebudget voor de ESF-ronde van 2019 bedroeg € 15 miljoen. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000 aan subsidiabele projectkosten. OVER PNO. Vanuit onze start-up-wortels in 1985 zijn wij uitgegroeid tot marktleider in subsidie- en innovatieadvies. Of het nu gaat om het aanvragen van WBSO, SDE+, of Horizon 2020-subsidie, juridische ondersteuning, het zoeken naar projectpartners of het geven van innovatieadvies: onze meer dan 250 vakexperts gaan, samen met u, altijd voor het beste resultaat.

  ESF Subsidies regelingen | ICM Opleidingen & Trainingen

  Voor de periode 2014 – 2020 is ESF (Europees Sociaal Fonds) subsidie mogelijk voor het volgen van opleidingen en trainingen. Eind augustus 2014 is de Nederlandse Partnerovereenkomst goedgekeurd door de Europese Commissie en is 507 miljoen euro voor het Nederlandse programma in 2014 – 2020 beschikbaar. Hoe vraag ik de subsidie Praktijkleren aan voor een BBL leerling? De subsidie Praktijkleren dient aangevraagd te worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Indien u het schooljaar 2019-2020 een BBL-leerling heeft begeleidt, of een leerling met een opleiding die valt onder de subsidieregeling, kunt u de subsidie aanvragen van 2 juni t/m ...

  Kunnen werkgevers subsidie krijgen als zij een leerplaats ...

  Erkende leerbedrijven kunnen subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden. Die ontvangen zij via de Subsidieregeling praktijkleren. De regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers voor de begeleidingskosten van leerlingen en studenten. De regeling geldt sinds 1 januari 2014 en geldt tot en met 2023. OOC ((Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf) stelt in 2011 een eenmalige ESF subsidie beschikbaar voor de begeleidingskosten van nieuwe BBL-leerlingen (Beroepsbegeleidende Leerweg). Deze leerlingen zitten een dag in de week op school en werken vier dagen bij een erkend leerbedrijf. Deze subsidie is een uitvloeisel van het overheidsbeleid om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Nederlandse taxibedrijven komen dit schooljaar opnieuw in aanmerking voor ESF-subsidie. Nieuw is dat ook de MBO-opleiding Taxichuauffeur bij een ROC in aanmerking komt voor subsidie. Dat betekent dat zo’n 40% van de kosten door Brussel vergoed worden. “We adviseren taxibedrijven om het liefst vóór 1 september daarmee te starten”, zegt directeur Henk van Gelderen van […]

  Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen (ESF 2014 ...

  Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen van deze subsidie gebruik maken. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. BBL-OPLEIDINGEN Subsidieaanvraag Cursusgeld (bij aanvang opleiding) Aanvraagformulier voor de werkgever Pagina 1 van 3 (Versie 1 januari 2017) ... is, is/wordt afgedragen conform de Cao VOS en dat geen ESF-subsidie (= een Europese subsidie) is aangevraagd of verkregen voor de bbl-opleiding. Als gunning na aanbesteding niet mogelijk is, bijvoorbeeld door lang lopende afspraken met uw huidige opleiders, dan komen deze opleiding(en) niet in aanmerking voor ESF-subsidie. Indien daardoor het opleidingsvolume kleiner wordt dan € 100.000, - is het aan te bevelen geen ESF-aanvraag in te dienen.

  Alle regelingen - Subsidiescanner.nu

  Europese subsidie - ESF Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking ESF Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS) biedt subsidie voor het bevorderen van sociale innovatie dan wel het bevorderen van transnationale samenwerking op het terrein van actieve inclusie. Het subsidiepercentage is 50% van de subsidiabele kosten. Subsidies en fiscale voordelen 1. De Subsidieregeling Praktijkleren. Met de subsidieregeling Praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om praktijkleerplaatsen beschikbaar te stellen. Als werkgever kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in uw kosten als uw medewerkers een mbo BBL-opleiding volgen of een technische hbo-opleiding. Leerbedrijven in de kappersbranche konden in 2012 subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) aanvragen voor BBL-leerlingen. Tot grote frustratie van de aanvragende salons en de ANKO duurde het veel langer dan verwacht tot deze subsidie uitgekeerd werd. Pas vandaag heeft de ANKO het geld ontvangen en we zullen nog deze week de subsidie overmaken aan de rechthebbende leerbedrijven. Heb je ...

  wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling ESF 2014–2020 ...

  • plaatsingssubsidie: subsidie, met uitzondering van een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet, verstrekt aan een werkgever, niet zijnde de verstrekker van de subsidie zelf, die met een persoon, als bedoeld in artikel A4, A13 of A21, een arbeidsovereenkomst, een leerwerkovereenkomst of een stageovereenkomst ... De politiek ziet scholing als hét toverwoord om sterker uit de huidige crisis te komen. Dat is vanachter het bureau makkelijk gezegd. Want, je zult als werkgever maar alle zeilen moeten bijzetten om het hoofd boven water te houden. Een gedegen scholingsplan met certificaten en diploma’s is voor bedrijven een behoorlijke kostenpost. Wist u dat u in aanmerking kunt komen voor een ... 14 15 Tegemoetkoming van veertig procent voor eerste vierhonderd BBL-leerlingen Dit jaar opnieuw Europese subsidie voor opleidingen! Leden van Branchevereniging VHG konden vorig jaar een ESF-subsidie aanvragen.

  OOM - Regelingen

  Stichting OOM maakt gebruik van cookies. Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Cookie Policy. Heeft u een project om medewerkers langer productief aan het werk te houden? Of wilt u leeftijdsbewust personeelsbeleid voeren? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Duurzame Inzetbaarheid van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

  Home | ESF

  ESF is op zoek naar 2 projectbeheerders voor de periode maart-december 2020. Als projectbeheerder ben je verantwoordelijk voor de integrale, correcte en tijdige afhandeling van uw toegewezen project. Subsidie Medewerker vacatures. Informatiemanager (m/v), Professional Expertisecentrum Subsidie- En Jaarrekeningcontrole Ps, Secretaresse (m/v) en meer op Indeed.nl

  Europees Sociaal Fonds (ESF) - EU monitor

  Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft als taak om de economische en sociale samenhang in Europa te versterken door het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het ESF stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen. Subsidies bieden u als ondernemer kansen om nog succesvoller te kunnen ondernemen. Onze consultants maken alle mogelijke subsidiekansen en fiscale stimulansen voor u inzichtelijk. Het resultaat is dat u precies weet voor welke subsidies of fiscale stimulansen uw organisatie in aanmerking komt.

  Europees Sociaal Fonds - Europese Commissie

  Kom meer te weten over het wie, wat en hoe van het ESF. In de kijker. The future of the ESF+ in Italy Discover how the ESF is creating job opportunities and fighting against social... Meeting of the Cohesion Policy Communicators in Ghent 250 delegates from across Europe have participated in the biannual meeting of... Meer artikelen. Als erkend leerbedrijf komt u mogelijk in aanmerking voor een of meer subsidies en fondsen. SBB is betrokken bij de subsidieregeling Praktijkleren en het Stagefonds Zorg. Subsidieregeling Praktijkleren. Met de subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van OCW erkende leerbedrijven om leerbanen aan te bieden.  Erkende leerbedrijven kunnen subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden. Die ontvangen zij via de Subsidieregeling praktijkleren. De regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers voor de begeleidingskosten van leerlingen en studenten. De regeling geldt sinds 1 januari 2014 en geldt tot en met 2023. De subsidie biedt een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding en is maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg in het school-/studiejaar. U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan.Het schooljaar (voor vmbo, VSO, PRO, entree in vmbo en mbo . Highest priced stock asx exchange. Europese subsidie - ESF Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking ESF Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS) biedt subsidie voor het bevorderen van sociale innovatie dan wel het bevorderen van transnationale samenwerking op het terrein van actieve inclusie. Het subsidiepercentage is 50% van de subsidiabele kosten. 2 Inleiding Het Ministerie van SZW maakt het mogelijk dat werkgevers ESF-subsidie kunnen ontvangen voor de kosten, die zij maken in verband met de scholing en begeleiding van BBL-leerlingen. In deze handleiding is hierop een nadere toelichting gegeven. Een speciale versie van deze handleiding is ook beschikbaar voor bedrijven met BBL-leerlingen die ook Rijopleidingen moeten volgen. Uitvoering van Beleid SZW voert (Europese) subsidieregelingen en overige complexe opdrachten uit voor opdrachtgevers en aanvragers. • plaatsingssubsidie: subsidie, met uitzondering van een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet, verstrekt aan een werkgever, niet zijnde de verstrekker van de subsidie zelf, die met een persoon, als bedoeld in artikel A4, A13 of A21, een arbeidsovereenkomst, een leerwerkovereenkomst of een stageovereenkomst . Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen van deze subsidie gebruik maken. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor Nederland is ongeveer 500 miljoen ESF-subsidie gereserveerd voor de periode 2014-2020. Hierdoor kunnen werkgevers in de 3 genoemde sectoren extra subsidie ontvangen. Dit bedrag komt bovenop het subsidiebedrag waarop ze aanspraak kunnen maken volgens de huidige Subsidieregeling praktijkleren, als zij een bbl-leerwerkplek aanbieden. Stichting OOM maakt gebruik van cookies. Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Cookie Policy. ESF is op zoek naar 2 projectbeheerders voor de periode maart-december 2020. Als projectbeheerder ben je verantwoordelijk voor de integrale, correcte en tijdige afhandeling van uw toegewezen project. Recibidor sony xperia.

  65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95